12 nye forskningsmillioner til Borregaard

12 nye forskningsmillioner til Borregaard

Borregaard vil motta 12 millioner kroner fra Innovasjon Norge til prosjektet «Value added sugar platform». Prosjektet går ut på å utvikle produkter fra sukker med høy verdi.

Støtten fordeles over fire år og gir en ytterligere verdiøkning for Borregaards egenutviklede BALI-konsept som går ut på å framstille biobaserte ligninprodukter og sukker til bioetanol. Det nye forskningsprosjektet handler om å optimalisere kritiske prosesstrinn i sukkerframstillingen og produsere skreddersydd sukker.  

Dersom prosjektet lykkes, kan det medføre at sukker-delen fra BALI-prosessen blir mer verdifull. Dermed blir BALI-konseptet også mer robust og fleksibelt. For Borregaard er BALI-prosessen en strategisk viktig og langsiktig mulighet for å utvikle nye bioraffineri-konsepter. 

I prosjektet skal Borregaard samarbeide med universiteter og teknologileverandører. Borregaard har tidligere i år mottatt 20 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd til samme prosjekt. 

 

Fakta om BALI-prosjektet 

BALI har et eget demonstrasjonsanlegg som kalles Biorefinery Demo. Anlegget startet innkjøring sommeren 2012 og baserer seg på Borregaards egenutviklede BALI-teknologi som er en videreføring av dagens bioraffinerikonsept. Målet er kostnadseffektiv og bærekraftig produksjon av lignin og sukker fra ulike biomasser.  

BALI-teknologien går ut på å omdanne cellulosefibrene i biomasse til sukker som blant annet kan benyttes til produksjon av 2. generasjons bioetanol. Andre komponenter i biomassen (lignin) blir til avanserte biokjemikalier. Produktene fra BALI-prosessen kan blant annet erstatte oljebaserte alternativer. 

Teknologien består av flere prosesstrinn og har gitt gode resultater, både i laboratorieskala og i demonstrasjonsanlegget hvor prosessene oppskaleres 1000 ganger for å teste og videreutvikle teknologien fram til fullskalaproduksjon. Så langt har anlegget prosessert over 800 tonn biomasse. 

Satsingen kan resultere i etablering av fullskalaproduksjon av biokjemikalier med svært godt klimaregnskap. Byggingen av selve demonstrasjonsanlegget har kostet i underkant av 140 millioner kroner, hvorav 58 millioner kroner er investeringsstøtte fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. BALI har også høstet 19 millioner kroner i støtte fra Norges forskningsråd, samt 35 millioner kroner fra EUs sjuende rammeprogram for forskning og utvikling. 

Borregaard har et av verdens mest avanserte bioraffinerier. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard har 1080 ansatte i 16 land og er global markedsleder innen ligninbaserte produkter. Ligninvirksomheten utgjør nær halvparten av Borregaards omsetning med fabrikker i 7 land.