Skip to main content

Sponsorvirksomhet

Borregaard ser på sin sponsor- og støttevirksomhet som en investering i gode og attraktive nærmiljø, både med hensyn til bomiljø og klima for næringsvirksomhet.

Sponsorvirksomheten er et av tiltakene bedriften gjør for å bidra til gode og attraktive bomiljø med et bredt spekter av kultur,- idretts- og fritidstiltak. Selskapet bruker årlig ca tre millioner kroner i støtte til ulike tiltak. De siste årene har bedriften prioritert færre, men større tiltak og samarbeidspartnere. Kultursatsingen er blitt viktigere, selv om idrettsformål fortsatt får en betydelig del av midlene. Det siste og et stadig viktigere område er ”Ung læring” som støtter tiltak rettet mot skoleverket og bidrag til å styrke interessen og forståelsen for realfag.

Ung profil

Borregaard gir en betydelig del av midlene til formål rettet mot barn og unge. Ishockeyklubben Spartas ungdomshall, ballbinger og barne- og ungdomsteater er blant de tiltak Borregaard har støttet. Borregaard har gjennom flere år vært støttespiller til organisasjonen Ungt Entreprenørskap som lager opplegg for ungdomsbedrifter. Også tiltak for å stimulere realfagene i skolene er økende, ikke minst gjennom vårt engasjement i Inspiria Science Center.

Kulturstøtte

Olavsdagene med sine ulike kulturtiltak er blant de større samarbeidspartnerne til Borregaard på kultursiden. Borregaard har gjennom en årrekke vært største sponsor og bidratt til kontinuitet for dette tiltaket som årlig arrangerer en rekke kultur- og opplevelsestiltak av høy kvalitet. Gleng musikkforum tilbyr et bredt spekter av konserttilbud gjennom hele året og Borregaard er hovedsponsor også for denne virksomheten. Borregaard har også hatt et ”fadderansvar” for en av bygningene ved Borgarsyssel museum som historisk har hatt tilknytning til bedriftens virksomhet.

Idrett til gjensidig nytte

Borregaard har gjennom snart 100 år støttet fotballmiljøet i Sarpsborg. Støtten har vært i form av driftsmidler, anleggsinvesteringer og støtte til barne- og ungdomssatsingen. Borregaard er generalsponsor til samarbeidsklubben Sarpsborg08, en felles toppfotballsatsing som en rekke klubber i byen står bak. I tillegg støttes, ishockeyklubben Sparta, Skjeberg håndballklubb, Borregaard Golfklubb og Trøsken idrettslag med sitt skiløypetilbud. Som motytelse til disse tiltakene har Borregaard fått plasser for ansattes barn på for eksempel fotballskoler, skøyte-og skiskoler.

Ung læring

Borregaard gir også økonomisk og praktisk bistand til flere tiltak som er rettet mot læring og realfagssatsing for barn og ungdom. Orkla og Borregaard har vært blant de største bidragsyterne til Inspiria Science Center. Støtten har omfattet økonomisk støtte til et eget kjemirom, bruk av ressurspersoner og ikke minst støtte til bygging av Skandinavias største vitensenter i Sarpsborg. Borregaard har også inngått i et samarbeid om å opprette en science-linje ved en av de videregående skolene i området. Samarbeidet innebærer blant annet at Borregaards personell underviser i kjemi ved skolen. Borregaard har også gitt flere hundre PC’er til grunnskolene i distriktet, bedriften har en rekke praksis- og lærlingeplasser for videregående skoler, samt at høyskolen i Østfold støttes på ulike måter, bl.a. ved praksisplasser for kjemistudentene.

Styrke Sarpsborgs profil

En viktig begrunnelse for Borregaards sponsorvirksomhet er å utvikle, styrke og synliggjøre kultur- og fritidstilbudet i Sarpsborg for å gjøre regionen mer attraktiv. Borregaard har derfor også støttet ulike utviklings- og profileringstiltak bl.a. gjennom etableringen av et markeds- og turistkontor og næringsorganisasjonen Vekst i Sarpsborg.

Internasjonal solidaritet

Borregaard har bidratt med støtte til et skoleprosjekt i Sør-Afrika, ikke langt fra selskapets fabrikkanlegg ved Durban.