Skip to main content

Miljø og samfunn

Borregaard skal drive en ansvarlig, etisk og sunn forretningsdrift med strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet vi omgir oss i.

Borregaards hovedmål er langsiktig verdiskapning for aksjonærer, medarbeidere, kunder og samfunnet. Alle skal kunne ha tillit til konsernet, våre produkter og vår virksomhet.

Vi utvikler forretningsmuligheter samtidig som vi respekterer menneskerettigheter og rettigheter i arbeidslivet, og vurderer løpende de samfunnsmessige og sosiale konsekvensene av vår virksomhet. 

 • Bærekraftsrapport 2017

  Vi utøver samfunnsansvar ved å utvikle og drive virksomheten lønnsomt og i tråd med fundamentale etiske verdier, respekt for enkeltmennesker, samfunnet og miljøet. Last ned bærekraftsrapporten for 2017.      Les mer
 • Borregaard deltar i Global Compact

  Borregaard har sluttet seg til Forente Nasjoners Global Compact Program, det mest omfattende initiativet i verden vedrørende bedrifters samfunnsansvar – med over 10 000 deltagere fra virksomheter i 135 land. Les mer
 • HMS

  Helse, miljø og sikkerhet er integrert i Borregaards forretningsplan. Les mer
 • Samfunnsansvar

  Borregaards virksomhet er internasjonal. Selv om utfordringene varierer i de ulike virksomhetene og land, legger Borregaard de samme prinsippene til grunn for all sin virksomhet. Les mer
 • Miljø

  Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri. Høy råstoffutnyttelse, lavere klimagassutslipp og produkter som erstatter oljebaserte alternativer gjør oss bærekraftig og fremtidsrettet med løsninger verden trenger. Les mer
 • Sponsorvirksomhet

  Borregaard ser på sin sponsor- og støttevirksomhet som en investering i gode og attraktive nærmiljø, både med hensyn til bomiljø og klima for næringsvirksomhet. Les mer

"Alle interessenter skal kunne ha tillit til konsernet, våre produkter og vår virksomhet."