Forskning og utvikling

Forskning og utvikling

Borregaard har rundt 100 ansatte innen forskning og innovasjon, hvorav 70 ansatte ved vårt hovedforskningssenter i Sarpsborg. 34 har en doktorgrad.

Borregaards FoU-avdeling er et internasjonalt miljø med ansatte innen følgende fagdisipliner:

  • Organisk kjemi
  • Bio(polymer)kjemi
  • Trekjemi
  • Fysikalsk kjemi
  • Analytisk kjemi
  • Prosess kjemi
  • Bioteknologi
  • Microbiologi