Forsker for framtiden

Forsker for framtiden

Borregaards produkter erstatter oljebaserte alternativer og beveger dermed verden fra sort til grønt karbon.

Kjemien er en viktig bidragsyter for å løse mange av utfordringene verden står ovenfor i dag innen ressursforbruk, helse og miljø. Svært mange av materialene vi omgir oss med i hverdagen er kjemiske produkter, oftest fremstilt fra petroleumsbaserte råvarer. De siste tiårene har det vært mye fokus på at oljen er en ikke-fornybar ressurs og at man ved forbrenning av fossile materialer bidrar til utslipp av klimagasser som kan bidra til klimaendringer.

Bærekraftig måte

Materialer og kjemikalier, i tillegg til drivstoff som etanol og biodiesel, kan imidlertid produseres fra fornybare råvarer som er høstet på en bærekraftig måte. Borregaard framstiller et spekter av produkter fra tømmer som ikke konkurrerer med matvareproduksjon.

Et mangeårig forsknings- og utviklingsarbeid har resultert i løsninger som svarer på store, langsiktige globale utfordringer. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og bioetanol som erstatter oljebaserte alternativer og dermed bidrar til reduserte utslipp av drivhusgasser.

Verdiskapning

For å beholde posisjonen som verdens mest avanserte bioraffineri, er Borregaard avhengig av å videreutvikle bioraffinerikonseptet ved å finne nye bioråstoffer, samt nye produkter og markeder for biobaserte kjemikalier og materialer med høyest mulig verdiskaping og best mulig miljøprofil. Borregaard satser derfor betydelige ressurser årlig på nettopp dette.