Borregaards Forskningsfond

Borregaards Forskningsfond

Borregaard Forskningsfond deler ut bidrag og stipend til skogforskning og arbeidsmedisinsk forskning. 

Borregaard Forskningsfond ble opprettet 18.april 1952.

Av kapitalens avkastning kan 2/3 fortrinnsvis benyttes til fremme av skogforskningen. Den øvrige del av kapitalens avkastning kan brukes til å fremme forskning vedrørende helseproblemer knyttet til arbeidslivet. Last ned Vedtekt for Borregaard Forskningsfond samt oversikt over utdelinger i perioden 2012 - 2017 under.

Søknad om støtte må inneholde en beskrivelse av arbeidsoppgaver og formål med prosjektet foruten opplysninger om prosjektleders utdannelse og vitenskapelige kvalifikasjoner.

Styrets avgjørelser kan ikke påklages.

Neste utdeling av forskningsstøtte fra fondet forventes å bli i 2019, med søknadsfrist våren 2019.

For nærmere opplysninger, kontakt Borregaard Forskningsfond,
v/ Helge Bjørneby, telefon: 901 02 078 eller e-post: forskningsfond@borregaard.com