Forretningsområder

 • Biopolymers

  Borregaard er ledende global leverandør av ligninbaserte binde- og dispergeringsmidler. Les mer
 • Speciality Cellulose

  Borregaard har en ledende posisjon innen avansert spesialcellulose. I tillegg produserer Borregaard annengenerasjons bioetanol basert på tømmer. Les mer
 • Biovanillin

  Borregaard har sterke posisjoner innen vanillin til smaks- og lukttilsetning. Les mer
 • Fine Chemicals

  Borregaard produserer finkjemikalier til anvendelser innen farmasøytisk industri. Les mer
 • Cellulose Fibrils

  Borregaard er ledende innen mikrofibrillær cellulose for industrielle anvendelser.  Les mer