Passe stort, passe lite

BÆREKRAFT INDUSTRI I 
VERDENSKLASSE
INNOVASJON

PASSE STORT,
PASSE LITE

GLOBALT OG LOKALT

Vi verdsetter involvering, engasjement og initiativ fra alle våre medarbeidere. Borregaard er stort nok til å ha sterke og attraktive fagmiljøer med ressurser til langsiktig satsing. Organisasjonen er liten nok til at det er korte beslutningsveier med flat struktur slik at hver enkelt av oss kan være med å påvirke med våre unike perspektiver.