Globalt og lokalt

BÆREKRAFT INDUSTRI I 
VERDENSKLASSE
INNOVASJON PASSE STORT,
PASSE LITE

GLOBALT OG LOKALT

Borregaard er et globalt, børsnotert selskap med hovedkontor i Norge. Lokalt og nasjonalt i Norge spiller Borregaard en aktiv rolle innen by- og næringsutvikling. Med kollegaer fra 25 nasjonaliteter lokalisert i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika er også Borregaard en spennende internasjonal arena hvor selskapet på tvers av nasjonaliteter har utviklet en markedsorientert, innovativ og endringsvillig bedriftskultur.