Skip to main content

Det grønne rommet

Borregaards bruk av trær har røtter langt tilbake i tid, men har også framtiden foran seg. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råvarer produserer Borregaard miljøvennlige biokjemikalier, biomaterialer og biodrivstoff, som erstatter oljebaserte produkter.

  • Verdens ledende bioraffineri

    Borregaard har verdens mest avanserte bioraffineri. Med tømmer som råstoff produserer selskapet miljøvennlige og bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og biodrivstoff som erstatter oljebaserte produkter.
  • Hva gjør Borregaard med tømmerstokken?

    Borregaard har som målsetting å utnytte mest mulig av sine råvarer i foredlingsprosessen. Bedriften utnytter de ulike bestanddelene i tømmeret til en rekke forskjellige produkter. Det vil si en mest mulig effektiv utnyttel...
  • Animasjon av Borregaards prosesser

    Her kan du se en flashanimasjon av Borregaards råvarer, prosesser og produkter. Les mer